Добре дошли в официалния сайт на село Ветрен дол

Флора

Във Ветрен дол съществуват много интересни биологични видове. Това се дължи както на наличието на планина, така и на влажните зони в северният край на селището. Макар и не добре проучена, според ботаниците планината Родопи е дала убежище на повече от 2000 вида висши растения, факт който е нарежда сред най-богатите на висши растения европейски планини. 15 от тези видове са съименници на планината и се срещат само тук, а десетки други т.н.реликти са останали от минали геоложки епохи, което ги прави изключително интересни за науката.

Списък с флората на Ветрен дол