Добре дошли в официалния сайт на село Ветрен дол

Герб на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

Ветрен дол е от малкото села в България, които имат свой отличителен знак. Гербът на селото е съобразен с всички правила на хералдическата наука и е сред малкото хералдични емблеми на българската местна символика, поради което е и регистриран в матрикула на Българското хералдическо и вексилоложко общество. Автор на герба е Пламен Цветков, художественото изпълнение е дело на художника Радослав Илиев, с хералдическото осмисляне на д-р Стоян Антонов и по идея на Александър Алексиев.

Гербът на Ветрен дол е златно поле във формата на пазарджишки щит,  разсечен от лазурен вълнообразен пояс. В горната част на щита има изобразени три тополи, огънати от вятъра, а в долната част – воденично колело, всичко в зелено. Под щита има девизна лента, на която със златни букви е изписано мотото „Устоява срещу вятъра”

Формата на щита повтаря първия герб на областния център Пазарджик и означава административна принадлежност.
Тополите, огънати от вятъра, символизират името на селото – Ветрен дол, природната стихия и твърдостта на жителите, устояващи срещу несгодите, а така също и екологичното равновесие.
Воденичното колело е символ на трудолюбието на ветрендолци, използващи силата на природата за благоденствие и прогрес.
Реката, изобразена в герба като лазурен вълнообразен пояс, се свързва със старото име на селото Ели дере, което в превод от турски означава Петдесетте реки. Тя е динамиката, активния дух, хармонията; водното богатство в землището на селото и особено минералната вода. 
Златното поле е символ на богатството на духа и на добродетелите, както и на местоположението на селото в Тракия.
Зеленият цвят в герба символизира надеждата, обновяването, хармонията с природата и в обществото, а така също и планината Родопи, в чиито поли е сгушен Ветрен дол.
Лазурният цвят на реката означава благородство.

Гербът на Ветрен дол е приет официално на 30 юни 2008 година от Общинския съвет на Септември.

Българското хералдическо и вексилоложко общество - http://heraldika-bg.org/