Добре дошли в официалния сайт на село Ветрен дол

Кметството

Първата сграда на кметството е на мястото на Качамуновата воденица, близо до мястото, където е обесен Мито Дамянов. Построена е около 1880г. На единия етаж са били чиновниците, а на другия за известно време се е помещавало и училището. Ремонтирана е на няколко пъти. Двата етажа са били свързани с дървена стълба. След 1950 г. в кметството има здравна служба и зъболекарски кабинет. През 2002 г. е разрушена и на нейно място е построено ново кметство с по-модерни помещения и достатъчно място за всички служители, както и за здравната служба.

През годините официалното название на кметството се е меняло както следва:
от 1944 до 1948 г.: Селско общинско управление с. Ветрен дол, Пазарджишко
от 1949 до 1950 г.: Селски общински народен съвет с. Ветрен дол, Пазарджишко
от 1951 до 1955 г.: Селски народен съвет на депутатите на трудещите се с. Ветрен дол, Пазарджишко
от 1956 до 1958 г.: Селски народен съвет с. Ветрен дол, Пазарджишко
от 1959 до 1979 г. Пълномощничество към селски общински народен съвет с. Варвара, Пазарджишко
От 01.04.1979 г. до днес: Кметство село Ветрен дол, община гр. Септември

Съгласно административното деление на страната с Указ № 29 на Президиума на на Народното събрание от 22.01.1959 г. Селски народен съвет с. Ветрен дол, Пазарджишко прекратява своята самостоятелност и става Пълномощничество към селски общински народен съвет с. Варвара, Пазарджишко. С Указ №2295 на Министерски съвет (Държавен вестник от 26.12.1978 г. и Разделителен протокол от 31 март 1979 г. се създава Кметството с. Ветрен дол и се отделя от кметство с. Варвара като самостоятелно. Кметство с. Ветрен дол, Пазарджишко е орган на управление, който ръководи административно-стопанската и културно-просветна дейност на територията на селото.

Административно село Ветрен дол е в община Септември, област Пазарджик.

Някои имена на кметове на Ветрен дол: Ангел Митов - 1912 г., Петър Кърмов, Васил Михайлов - 1930г., Владимир Михайлов (адвокат от София) - 1942-1945 г., Стоян Генчин, Цоков от Пазарджик, Никола Алексиев, Георги Мацанов, Кръстю Лазов, Георги Казаков, Георги Златанов - 1966-1990, Димитър Петров - 1991-1995, Георги Узунов - 1995-1999, Димитър Генчин - от 1999 до 2007 г., Иванка Тодорова - от 2007 до 2011 г.

Настоящият кмет на с.Ветрен дол от 2011г. е Димитър Христосков (на снимката вдясно).

Адрес на кметството: ул. "Първа" №52

Телефон на кметството: 03563/99-16

Кмет: 0877877412

Електронна поща: vetrendol@abv.bg

Снимки на кметството